Portaikkojen hionta ja korjaus

Korjaamme sekä hiomme kivi- , betoni- ja mosaiikkibetoni portaikot.